Фараджов Файяз Касым-Оглы
Фараджов Файяз Касым-Оглы
01.01.1921 — 21.05.1998
Правильно: Фараджов Фаяз Касым оглы 1921-19.05.1998

Фараджов Файяз Касым-Оглы — Биография

Фараджов Фаяз Касым оглы родился в 1921 году в селе Гасымлы Ленкоранского уезда (ныне Масаллинский район) Азербайджанской ССР. Занимался изучением Корана и ислама. За свою справедливость, он стал почтенным человеком родного села. Он был родом из потомков Ерахмедли. В 1941 году призван Масаллинским РВК в ряды советской армии. С того же времени служит в одной из военных частей города Прохладный Ростовской области. В первые годы Второй Мировой войны (в 1942 году) Фаяз Фараджов, находившийся на тот момент в битвах за город Изюм (вблизи Харькова), попал в окружение, потом попал в плен к немецко-фашистским захватчикам. Во время пребывания в плену находился в лагерях для военнопленных в городах Сталино и Штранс. После нахождения в них в течение 4-5 месяцев отправлен в Италию. В результате битв в Крыму был ранен в голову. 19 ноября 1944 года доставлен в советском эшелоне № 2909 со стороны Английского командования. 21 ноября 1944 года согласно указу No 12, отправлен на работу на месторождения Дальнего Востока. До апреля 1947 года трудился на месторождениях. По возвращению в родное село, дает уроки Корана, распространяет свои знания об исламе. Владел тремя языками: азербайджанским, русским и арабским. 6 апреля 1985 года Фаязу Фараджову был вручён орден Отечественной войны II степени. 16 марта, 1997-го года был вручён приватизационный чек Масаллинского районного отдела Государственного комитета по имуществу. После продолжительной тяжелой болезни скончался 19 мая 1998 года в родном селе. Похоронен там же. Сейчас путь Фаяза Фараджова продолжают два его внука – Мурадов Бахлул и Фаязов Мехди. Fərəcov Fəyyaz Qasım oğlu 1921-ci ildə Azərbaycan SSR, Lənkəran qəzasının (indiki Masallı rayonu) Qasımlı kəndində anadan olumuşdur. Qədim səlcuqlulardan gələn və əslən Xorasan Türklərindən olan Yerəhmədli nəslindən idi. Dini bilikləri səbəbindən doğulduğu kəndin seçilmiş şəxslərindən idi. O, 1941-ci ildə Masallı rayonu Hərbi Komissarlığı tərəfindən sovet ordu sıralarına çağırılaraq Rostov vilayəti Proxladnaya şəhərində yerləşən hərbi hissələrin birində xidmət etmişdir. II Dünya müharibəsinin ilk illərində (təxminən 1942-ci ildə) cəbhədə olarkən İzqoma şəhərində (Xarkov ətrafı) gedən döyüşlərdə mühasirəyə düşərək alman ordusu tərəfindən əsir götürülmüşdür. Əsirlikdə olarkən Stalino və Ştrans şəhərlərindəki hərbi əsir düşərgələrində saxlanılmış, orada 4-5 ay qaldıqdan sonra İtaliyaya göndərilmişdir. Krımda gedən döyüşlərdə başından yaralanıb. 10 nömrəli SSRİ fərmanına əsasən, 19 noyabr 1944-cü ildə İngilis komandanlığı tərəfindən 2909 nömrəli SSRİ eşelona (cəbhə dərinliyində mövqe tutan və bu qaydada yeriyən qoşun hissəsinə) çatdırılmışdır. 21 noyabr, 1944-cü ildə 12 nömrəli fərmana əsasən, Uzaq Şərq mədənlərində işləməyə göndərilmişdir. O, 1947-ci ilin aprel ayınadək mədəndə işləmişdir. Daha sonra öz doğma kəndinə qayıdır və digər mollalarla yanaşı məsciddə quran dərsi verməyə başlayır. Öz bilik və bacarığını gələcək nəsilə öyrədir. Azərbaycan, rus və ərəb dillərini bilib. SSRİ Müdafiə Nazirliyi tərəfindən 6 aprel 1985-ci ildə II dərəcəli Böyük Vətən müharibəsi Ordeninə layiq görülüb. 16 mart 1997-ci ildə Azərbaycan Respublikası Dövlət əmlak komitəsinin Masallı rayon şöbəsi tərəfindən, Fərəcov Fəyyaz Qasım oğluna özəlləşdirmə payı verilib. Uzun sürən xəstəlikdən sonra 19 may 1998-ci ildə Azərbaycan Respublikası, Masallı rayonu, Qasımlı kəndində vəfat edib. Qasımlı kənd qəbiristanlığında torpağa tapşırılıb. İndi onun sənətini 2 nəvəsi Bəhlul və Mehdi davam etdirirlər. Allah rəhmət eləsin!
Владелец страницы: Fəyyazov Mehdi Afiq oğlu
Поделиться